“Thu muộn”

14448885_564101440459123_770011241895968099_n.jpg

Hồ thu sóng vỗ lao xao
Sao con chuồn mãi đập vào hư không?
Hoàng hôn chết vẫn còn hồng
Tình yêu chết nhớ một vòng tay nhau
Đậu yên đi cánh chuồn đau
Ngủ yên đi nhé ngày sau về tìm

Advertisements

About thaohiennguyen

Seulement une petite fille dans son petit monde
This entry was posted in Yêu. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s